Okrem praktického výcviku koní, sa venujem aj príprave koní do show, filmu a reklám.