Okrem praktického výcviku koní, sa venujem aj ich príprave do show, filmu a reklám.