Obsadnutie, prijazdenie, alebo reobsadnutie koňa.

Výcvik obnáša mesiac intenzívneho tréningu a prípravy vašeho koňa zo zeme a pod sedlom.
Prebieha vo Westernovom mestečku Boskovice, kde  krytá kruhovka a vonkajšia jazdiareň umožňuje trénovať za každého počasia.
Kôň po ukončení výcviku, ochotne spolupracuje s človekom a pracuje na jemných pomôckach.

Príprava koňa zo zeme:

pozornosť, rešpekt, dôvera
privolanie, nasledovanie, zastavenie
cúvanie, otočky okolo predných a zadných nôh
bočné chody
práca na kruhu, dodržanie smeru a rýchlosti.
sedlanie

Práca zo sedla:

pozornosť, rešpekt, dôvera
prijazdenie na jemných pomôckach
pohnutie, zastavenie, cúvanie
otočky okolo predných a zadných nôh
bočné chody
zmeny smeru, práca na kruhu, dodržanie smeru a rýchlosti.

Cena reobsadnutie 16000 Kč
Cena  kompletného výcviku 20000 Kč
+ ustajnenie
Po dohode je možnosť prevozu koňa