Prirodzená komunikácia v praxi- Mountain Trail 1 práca zo zeme


V tomto kurze sa naučíte a v praxi si vyskúšate, ako správne a bezpečne zdolávať mountain trailové prekážky. Kôň sa pri prekonávaní prekážok naučí dokonale vnímať človeka.
Naučí sa sústrediť viac pozornosti na to, čo robí a kam kladie svoje nohy.
Stane sa dôslednejší, jemnejší, pozornejší a získa zdravé sebavedomie.
Komunikácia a partnerstvo s človekom, sa tak posunie na vyšší level.
Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať niečo nové, alebo sa chcú zdokonaliť v tom čo už robia.
V tomto kurze je kôň pri zdolávaní prekážok vedení človekom zo zeme a postupne sa učí prekonávať teréne prekážky.
To čo sa tu človek a kôň spoločne naučia neskôr určite využijú či už pri bežnej prechádzke v lese, alebo pri absolvovaní mountain trailových prekážok na súťaži.

Poznámka - vzhľadom k tomu, že človek a kôň by mali pri absolvovaní tohto kurzu mať už osvojenú prácu zo zeme, je tento kurz vhodný pre účastníkov, ktorí už absolvovali základy prirodzenej komunikácie 1 a 2, alebo pre účastníkov, po absolvovaní individuálneho kurzu prirodzenej komunikácie.

Cena kurzu 2000 Kč deň
Účastník obidvoch dní 1800 Kč deň
Cena pre členov klubu 1500 Kč deň
Divák 1500 Kč deň