Nadchádzajúce kurzy - Základy prirodzenej komunikácie rekapitulácia .28 - 29. 5. 2022
Farma Dolní Moštěnice