Nadchádzajúce kurzy - Základy prirodzenej komunikácie rekapitulácia .Kurz sa už uskutočnil.