Nadchádzajúce kurzy - Základy prirodzenej komunikácie 2
Kurz sa už uskutočnil.