Základy prirodzenej komunikácie 1


V základnom kurze sa dozviete v čom spočíva práca zo zeme a naučíte sa :

Porozumieť koňskému mysleniu.
Ako byť pre koňa zrozumiteľný.
Ako dostať koňa do psychickej pohody
Ako správne používať pomôcky určené ku komunikácii.
Ako si získať a udržať pozornosť koňa.
Ako si získať dôveru a rešpekt koňa.
Ako nastaviť svoj osobný priestor a ako naučiť koňa aby ho rešpektoval.
Naučíte sa, používať reč svojho tela.
Naučíte sa, ako nastaviť pravidlá vhodného chovania koňa.
Naučíte koňa, aby tieto pravidlá dodržiaval.Naučíte sa, ako sa stať pre koňa dôvery a nasledovania hodným tvorom.
Dozviete sa, ako prácu zo zeme neskôr zúročíte v sedle.

Cena kurzu 2000 Kč deň
Účastník dvoch dní 1800 Kč deň
Cena pre členov klubu 1500 Kč deň
Divák (Divák bude aktívne zapojený ) 2000 Kč deň