Základy prirodzenej komunikácie 2


V tomto kurze naviažeme na vedomosti a skúsenosti získané z kurzu Základy prirodzenej komunikácie 1
Naučíte sa komunikovať s koňom tak , aby ste boli pre neho zrozumiteľný a dôveryhodný.
Pomôže vám to vybudovať vzťah, založený na obojstrannom porozumení.
Získate vedomosti o tom, ako pripraviť koňa na prácu pod sedlom.

Budeme sa venovať cvikom ako sú :
Obraty okolo predných a zadných nôh.
Ustupovanie do strán.
Cúvanie a privolanie
Vysielanie na kruh a práca na kruhu.
Zmeny smeru, dodržiavanie rýchlosti, prechody a zastavenie.
Koňa naučíme všetko to, čo bude potrebovať k tomu, aby sa stal pre vás bezpečným a spoľahlivým partnerom.

Poznámka - vzhľadom k tomu, že človek a kôň by mali mať pri absolvovaní tohto kurzu už osvojené základy prirodzenej komunikácie, je tento kurz vhodný pre účastníkov, ktorý už absolvovali kurz Základy prirodzenej komunikácie 1


Cena kurzu 2000 Kč deň
Účastník dvoch dní 1800 Kč deň
Cena pre členov klubu 1500 Kč deň
Divák 1500 Kč deň