Základy prirodzenej komunikácie rekapitulácia .

V tomto kurze budete mať možnosť zdokonaliť svoje poznatky získané počas predchádzajúcich kurzov.
Spoločne sa budeme venovať skúsenostiam, ktoré ste získali doma, pri aplikovaní svojich poznatkov v praxi.
Kurz bude prispôsobený požiadavkám zúčastnených a bude to akýsi spoločný tréning, kde budeme pracovať na odstránení prípadných chýb a celkovo zdokonalíme a posunieme vaše zručnosti na vyšší level.

Kurz je určený len pre účastníkov kurzu Základy prirodzenej komunikácie 1 a 2 alebo pre účastníkov individuálneho kurzu prirodzenej komunikácie .


Cena kurzu 1500 Kč deň
Účastník obidvoch dní 1200 Kč deň
Cena pre členov klubu 1000 Kč deň